הינו מרכזים אסתטיים ורפואיים לטיפול ב:

הסרת נקודות חן / שומות, נגעי עור, קעקועים, טיפולים אסתטיים,  גניקולוגים, השתלות שיער וטיפולי שיניים  
בפריסה ארצית

לייעוץ וקביעת תורים התקשרו:
           073-374-6633      

תקנון תנאי שימוש באתר

הבהרה:

אתר דוקטור חן הינו פורטל המרכז עבורכם מרכזים אסתטיים, קוסמטיים ורפואיים לטיפולים אסתטיים, גניקולוגים, ניתוחים פלסטיים בטורקיה, השתלות שיער, טיפולי שיניים ואסתטיקה דנטלית, הסרת נקודות חן ונגעי עור... מציג מידע בנושאי טיפולים ושירותים מגוונים בתחום האסתטיקה והטיפוח כל תוכן או חומר רפואי ו/או טיפולי המופיע באתר זה ו/או בקישורים או הפניות המתבצעות על ידי אתר זה, מהווה מידע כללי בלבד ואין בשום פנים ואופן לראות בו "ייעוץ רפואי", ו/או המלצה לטיפול כלשהוא ו/או "תחליף" לפגישה עם רופא, מטפל או בעל מקצוע. המידע המופיע באתר זה הנו כללי ולא מתאים בצורה גורפת לכל הגולשים בו. השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו נעשה על ידי המשתמש בהתאם לתנאי השימוש בו. (להלן "התנאים"). יש לקרוא את התנאים בעיון. שימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים המופיעים בו. 
הגדרת תנאים: גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל/ באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפורטל/אתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר באתר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
"גולש/ת" – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
העלאת התכנים באתר מובאת כשירות לציבור הגולשים בלבד ונעשית בכפוף לתנאי השימוש. האתר לא מספק ייעוץ בתחומי בריאות, אסתטיקה או טיפוח. יש להיוועץ במומחים בקשר למידע ולתכנים המופיעים באתר והתכנים בו אינם מהווים בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ או טיפול מקצועי ואישי. 

אחריות לטיפולים ושירותים מצד שלישי:

מפעילי אתר זה לא אחראים לתכנים אשר יופיעו באתר ו/או לטובת המוצרים ו/או שירותים המוצעים למשתמשים באתר זה על ידי צד שלישי כלשהוא. (להלן "תכנים מצדדים שלישיים). הופעתם של תכנים מצד שלישי כלשהוא לא מעידה על אישור זה או אחר לפרסום מצב מפעילי האתר והם בשום פנים ואופן לא מעידים על תמיכתם בפרסומים אלו. אין הם אחראים ו/או מחויבים לתכנים, למוצרים ו/או שירותים, מידת איכותם או היותם אמינים. 
הפניות המתבצעים למרכזים אסתטיים, קוסמטיים, רפואיים וניתוחים פלסטיים וטיפולי שיניים בטורקיה ע"י האתר לא מהווים המלצה לטיפול או תחליף לטיפול אצל רופא מומחה כל החלטה של גולש באתר לפנות לאחד המרכזים האסתטיים או הרפואיים שמשווקים ומפורסמים ע"י האתר ושהאתר מפנה אליו הינו באחריות הגולש עצמו, כל נזק במידה ויגרם לגופו או מכל סוג שהוא היא לא באחריות בעלי האתר או עובדיה במידה ואינך מסכים לתנאים איין ברשותך להשתמש בשירותים שמוצעים על ידי האתר. כל קישור או באנר לאתרים שאינם אתר זה, אינה מעידה על אחריות מפעילי האתר או אישור התכנים עליה. אין מפעילי האתר אחראית על כל נושא הקשור באתר חיצוני זה או אחר. מפעילי האתר מבהירים בנוסף כי לא חלה כל התחייבות על קבלת הצעות ופניות מצד שלישי למשתמשי האתר וכן אינם מתחייבים כי פרטי משתמשי האתר יועברו לצדדים שלישיים העומדים בקשר עם האתר. צד שלישי כלשהוא אשר יקבל את פרטי המשתמש לא בהכרח יהיה קשור ישירות לנושאים המתפרסמים באתר זה. 

הבהרה בנושאי קניין רוחני:

כל מידע המתפרסם ונערך באתר זה הוא בבעלות בלעדית של מפעילי האתר ו/או צד שלישי הקשור עמם. כל מידע, תמונות, סרטונים או חומר המצוי באתר או ניתן לצפייה הוא לצורך המחשה בלבד. אין להעתיק, לשכתב, לפרסם או לעשות שימוש כלשהוא אשר אינו מותר בתנאי השימוש ללא הסכמת מפעילי האתר. כל לוגו או סימן מסחרי הם בבלעדיות של מפעילי האתר או של צד שלישי הקשור בו. כל שימוש שלא נעשה תוך קבלת הרשאה אסור בתכלית האיסור אלא אם התקבל אישור בכתב מראש ממפעילי האתר ו/או צד שלישי אשר לו בעלות על סימני המסחר. כל מידע המופיע בו, מוגן בחוקי זכויות היוצרים הן של מדינת ישראל והן של חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ברחבי העולם. 

מידע אודות שיבוש שימוש באתר:

על המשתמשים באתר להתחייב כי ימנעו מכל שימוש היכול להוות פגיעה או הפרתם של זכויות קנייניות ו/או שליחת הודעות ו/או מילוי פרטים באתר בצורה שעלולה לגרום לתלונות ממקבלי ההודעות או בעלי הפרטים בניגוד להתנהגות הנהוגה ברשת האינטרנט. ביניהם, הטרדה, הוצאת דיבה, השפלה או הפרת פרטיות וכן באופן היכול להביא לתביעה, לנזק ו/או להפסד (כולל הוצאות משפטיות) אשר ינבעו עקב שימוש לא הולם, מוטעה, מפריע, מכשיל או כל פעולה האסורה על פי חוק (חוק הגנת הפרטיות, חוק איסור לשון הרע, חוק עוולות מסחריות ועוד). על משתמש באתר להתחייב לנקיטת אמצעים סבירים לצורך הגנה על המחשב אשר ממנו נעשית ההיקשרות לאתר ביניהם וירוסים, אמצעי פריצה למחשב, אמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע בו. על הגולש להסכים כי הוא מסיר אחריות ממפעילי האתר כנגד כל נזקים אשר יגרמו לו עקב כשל בציוד שלו. על המשתמש לשפות את מפעילי האתר או מי מטעמם לדרישתה לעיל. 

שחרור מאחריות:

המשתמש באתר משחרר את מפעילי האתר מאחריות הנובעת עקב שימוש באתר או כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מצהיר כי כל שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית והוא משחרר את מפעילי האתר מכל נזק אשר יגרם למחשב שלו, לגופו או כל נזק מסוג כלשהוא. המשתמש משחרר את בעלי האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי משרה, מנהלים וכן בעלי מנות והם משוחררים מכל אחריות בהקשר להפסדים או נזקים כספיים, אישיים או גופניים ו/או הונאה אשר נובעת בעקבות שימוש באתר. יש להיוועץ ברופא באופן אישי לפני כל קבלת כל טיפול רפואי או פרה רפואי לרבות נטילה של תרופות, שימוש במכשירים או אביזרים. בכפוף לכל דין מפעילי האתר, מנהליו, עובדיו, או מישהו מטעמם איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש אשר יגרם לכל אדם לרבות בעקבות טיפול או שירות או שימוש במידע או תוכן המתפרסם באתר זה. ו/או כל שימוש באתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק שמופיע בתכני האתר או באתרים הקשורים ומקושרים אל האתר. 

תיקון תקלות:

מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם לתקן את התקלות בהקדם. עם זאת, מפעילי האתר לא יישאו בתשלום ו/או באחריות עקב נזק או הפסד אשר יגרמו למשתמש כתוצאה מתקלה באתר זה ו/או בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשים מכוונים  או רשלניים של צד שלישי כלשהוא או כל גורם אחר שלא בשליטתם של מפעילי האתר. מפעילי האתר לא יישאו באחריות על אובדן מידע המאוחסן באתר זה ולא מתחייבים על שמירת גיבוי חומר כלשהוא המאוחסן באתר זה. מפעילי האתר רשאים להשבית את האתר ובצורה יזומה מפעם לפעם וזאת כדי לעדכן, לתחזק או לשדרג אתר זה. 

על השימוש באתר זה חל דין מדינת ישראל בלבד. סמכותו של בית המשפט באשדוד היא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתנאי השימוש באתר. 

logo בניית אתרים